Florian Siwicki

Imię i nazwisko: Florian Siwicki
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Florian Siwicki - VIII kadencja 1980 - 1985
- Florian Siwicki - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 62 Szczecin

Tytul/stopien naukowy: general broni

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 62 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z general broni (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)