Franciszek Dabal

Imię i nazwisko: Franciszek Dabal
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Franciszek Dabal - IV kadencja 1965 - 1969
- Franciszek Dabal - V kadencja 1969 - 1972
- Franciszek Dabal - VI kadencja 1972 - 1976
- Franciszek Dabal - VIII kadencja 1980 - 1985
- Franciszek Dabal - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Okreg wyborczy: 55 Rzeszow

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 55 Rzeszow (Okreg wyborczy)