Franciszek Kaim

Imię i nazwisko: Franciszek Kaim
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Franciszek Kaim - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 14 Elblag

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. metalurg

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 14 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. metalurg (Tytul/stopien naukowy)