Franciszek Odrzywolski

Imię i nazwisko: Franciszek Odrzywolski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Franciszek Odrzywolski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Okreg wyborczy: 24 Sosnowiec

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 24 Sosnowiec (Okreg wyborczy)