Franciszek Teklinski

Imię i nazwisko: Franciszek Teklinski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Franciszek Teklinski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 49 Plock

Wyksztalcenie: wyzsze ekonomiczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 49 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze ekonomiczne (Wyksztalcenie)