Gustaw Holoubek

Imię i nazwisko: Gustaw Holoubek
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Gustaw Holoubek - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 3 Warszawa-Wola

Wyksztalcenie: wyzsze artystyczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 3 Warszawa-Wola (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze artystyczne (Wyksztalcenie)