Halina Kozniewska

Imię i nazwisko: Halina Kozniewska
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Halina Kozniewska - V kadencja 1969 - 1972
- Halina Kozniewska - VI kadencja 1972 - 1976
- Halina Kozniewska - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 37 Lublin

Tytul/stopien naukowy: prof. dr medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 37 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr medycyny (Tytul/stopien naukowy)