Helena Kurnatowska

Imię i nazwisko: Helena Kurnatowska
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Helena Kurnatowska - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR