Henryk Kopaczyk

Imię i nazwisko: Henryk Kopaczyk
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 14 Elblag

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Przemyslu Lekkiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 14 Elblag (Okreg wyborczy)