Henryk Kostecki

Imię i nazwisko: Henryk Kostecki
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Henryk Kostecki - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Okreg wyborczy: 42 Nowy Sacz

Wyksztalcenie: wyzsze socjologiczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 42 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze socjologiczne (Wyksztalcenie)