Henryk Kula

Imię i nazwisko: Henryk Kula
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 27 Tychy

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 27 Tychy (Okreg wyborczy)