Henryk Stawski

Imię i nazwisko: Henryk Stawski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Henryk Stawski - VI kadencja 1972 - 1976
- Henryk Stawski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 71 Zielona Gora

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii, mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 71 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii, mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)