Henryka Frac

Imię i nazwisko: Henryka Frac
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Henryka Frac - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Okreg wyborczy: 65 Torun

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 65 Torun (Okreg wyborczy)