Henryka Wroblewska

Imię i nazwisko: Henryka Wroblewska
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Okreg wyborczy: 39 Lomza

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 39 Lomza (Okreg wyborczy)