Idzi Kasinski

Imię i nazwisko: Idzi Kasinski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 63 Tarnobrzeg

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 63 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)