Irena Sroczynska

Imię i nazwisko: Irena Sroczynska
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Irena Sroczynska - IV kadencja 1965 - 1969
- Irena Sroczynska - V kadencja 1969 - 1972
- Irena Sroczynska - VI kadencja 1972 - 1976
- Irena Sroczynska - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 41 Lodz

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 41 Lodz (Okreg wyborczy)