Jadwiga Becelewska

Imię i nazwisko: Jadwiga Becelewska
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Jadwiga Becelewska - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 36 Leszno

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 36 Leszno (Okreg wyborczy)