Jadwiga Biernat

Imię i nazwisko: Jadwiga Biernat
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Jadwiga Biernat - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 42 Nowy Sacz

Wyksztalcenie: wyzsze rolnicze

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 42 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze rolnicze (Wyksztalcenie)