Jan Kwakszyc

Imię i nazwisko: Jan Kwakszyc
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Jan Kwakszyc - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 35 Legnica

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 35 Legnica (Okreg wyborczy)