Jan Malec

Imię i nazwisko: Jan Malec
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Jan Malec - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Okreg wyborczy: 70 Zamosc

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 70 Zamosc (Okreg wyborczy)