Jan Plasota

Imię i nazwisko: Jan Plasota
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Jan Plasota - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 5 Warszawa-Praga Poludnie

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 5 Warszawa-Praga Poludnie (Okreg wyborczy)