Jan Soja

Imię i nazwisko: Jan Soja
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Okreg wyborczy: 25 Dabrowa Gornicza

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 25 Dabrowa Gornicza (Okreg wyborczy)