Jan Waleczek

Imię i nazwisko: Jan Waleczek
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Jan Waleczek - VIII kadencja 1980 - 1985
- Jan Waleczek - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: bezp. PAX

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 20 Katowice

Tytul/stopien naukowy: mgr socjologii

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania bezp. PAX
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr socjologii (Tytul/stopien naukowy)