Janina Kocemba

Imię i nazwisko: Janina Kocemba
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Janina Kocemba - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 66 Walbrzych

Tytul/stopien naukowy: dr nauk humanistycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 66 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk humanistycznych (Tytul/stopien naukowy)