Janina Szczepanska

Imię i nazwisko: Janina Szczepanska
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Janina Szczepanska - VI kadencja 1972 - 1976
- Janina Szczepanska - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 15 Gdansk

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 15 Gdansk (Okreg wyborczy)