Janina Wasniowska

Imię i nazwisko: Janina Wasniowska
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Janina Wasniowska - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 33 Krakow

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 33 Krakow (Okreg wyborczy)