Janusz Brych

Imię i nazwisko: Janusz Brych
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Janusz Brych - VI kadencja 1972 - 1976
- Janusz Brych - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Okreg wyborczy: 62 Szczecin

Tytul/stopien naukowy: inz.

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 62 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. (Tytul/stopien naukowy)