Jerzy Bukowski

Imię i nazwisko: Jerzy Bukowski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Jerzy Bukowski - II kadencja 1957 - 1961
- Jerzy Bukowski - III kadencja 1961 - 1965
- Jerzy Bukowski - IV kadencja 1965 - 1969
- Jerzy Bukowski - VI kadencja 1972 - 1976
- Jerzy Bukowski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Okreg wyborczy: 40 Lodz

Tytul/stopien naukowy: prof. dr hab.

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 40 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr hab. (Tytul/stopien naukowy)