Jerzy Kubalewski

Imię i nazwisko: Jerzy Kubalewski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Jerzy Kubalewski - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Okreg wyborczy: 17 Gorzow Wielkopolski

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Gorzow Wielkopolski (Okreg wyborczy)