Jozef Kepa

Imię i nazwisko: Jozef Kepa
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Jozef Kepa - V kadencja 1969 - 1972
- Jozef Kepa - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 3 Warszawa-Wola

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 3 Warszawa-Wola (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)