Jozef Urbanowicz

Imię i nazwisko: Jozef Urbanowicz
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Jozef Urbanowicz - IV kadencja 1965 - 1969
- Jozef Urbanowicz - V kadencja 1969 - 1972
- Jozef Urbanowicz - VI kadencja 1972 - 1976
- Jozef Urbanowicz - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 8 Bielsko-Biala

Tytul/stopien naukowy: general broni

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 8 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z general broni (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)