Kazimiera Plezia

Imię i nazwisko: Kazimiera Plezia
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Kazimiera Plezia - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 64 Tarnow

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 64 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)