Kazimierz Kuras

Imię i nazwisko: Kazimierz Kuras
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Kazimierz Kuras - IV kadencja 1965 - 1969
- Kazimierz Kuras - V kadencja 1969 - 1972
- Kazimierz Kuras - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Okreg wyborczy: 32 Krakow

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 32 Krakow (Okreg wyborczy)