Kazimierz Morawski

Imię i nazwisko: Kazimierz Morawski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Kazimierz Morawski - VIII kadencja 1980 - 1985
- Kazimierz Morawski - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: bezp. ChSS

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 39 Lomza

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania bezp. ChSS
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 39 Lomza (Okreg wyborczy)