Krystyna Jandy-Jendroska

Imię i nazwisko: Krystyna Jandy-Jendroska
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Krystyna Jandy-Jendroska - VIII kadencja 1980 - 1985
- Krystyna Jandy-Jendroska - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 68 Wroclaw

Tytul/stopien naukowy: dr hab. nauk prawnych

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 68 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr hab. nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)