Leon Janczak

Imię i nazwisko: Leon Janczak
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Leon Janczak - I kadencja 1952 - 1956
- Leon Janczak - III kadencja 1961 - 1965
- Leon Janczak - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 30 Konin

Wyksztalcenie: wyzsze ekonomiczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 30 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze ekonomiczne (Wyksztalcenie)