Ludwika Mieszkowska

Imię i nazwisko: Ludwika Mieszkowska
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Ludwika Mieszkowska - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 3 Warszawa-Wola

Tytul/stopien naukowy: technik

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 3 Warszawa-Wola (Okreg wyborczy)
- posłowie z technik (Tytul/stopien naukowy)