Maria Malgorzata Wrzyszcz

Imię i nazwisko: Maria Malgorzata Wrzyszcz
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Maria Malgorzata Wrzyszcz - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 18 Jelenia Gora

Tytul/stopien naukowy: lekarz medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 18 Jelenia Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z lekarz medycyny (Tytul/stopien naukowy)