Maria Pacer

Imię i nazwisko: Maria Pacer
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Okreg wyborczy: 30 Konin

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 30 Konin (Okreg wyborczy)