Marian Liszka

Imię i nazwisko: Marian Liszka
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Marian Liszka - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 26 Rybnik

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 26 Rybnik (Okreg wyborczy)