Mieczyslaw Rakowski

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Rakowski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Rakowski - VI kadencja 1972 - 1976
- Mieczyslaw Rakowski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 57 Sieradz

Tytul/stopien naukowy: dr nauk historycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 57 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk historycznych (Tytul/stopien naukowy)