Roman Rutkowski

Imię i nazwisko: Roman Rutkowski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Roman Rutkowski - VI kadencja 1972 - 1976
- Roman Rutkowski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Komunikacji i Lacznosci

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 68 Wroclaw

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Komunikacji i Lacznosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 68 Wroclaw (Okreg wyborczy)