Ryszard Dziopak

Imię i nazwisko: Ryszard Dziopak
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Ryszard Dziopak - VI kadencja 1972 - 1976
- Ryszard Dziopak - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Okreg wyborczy: 8 Bielsko-Biala

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 8 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)