Ryszard Wojcik

Imię i nazwisko: Ryszard Wojcik
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Okreg wyborczy: 37 Lublin

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii rolnictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 37 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii rolnictwa (Tytul/stopien naukowy)