Ryszard Wojna

Imię i nazwisko: Ryszard Wojna
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Ryszard Wojna - VIII kadencja 1980 - 1985
- Ryszard Wojna - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 1 Warszawa-Srodmiescie

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 1 Warszawa-Srodmiescie (Okreg wyborczy)