Stanislaw Cieslik

Imię i nazwisko: Stanislaw Cieslik
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Stanislaw Cieslik - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 35 Legnica

Wyksztalcenie: wyzsze techniczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 35 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze techniczne (Wyksztalcenie)