Stanislaw Gebala

Imię i nazwisko: Stanislaw Gebala
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Stanislaw Gebala - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 64 Tarnow

Wyksztalcenie: wyzsze ekonomiczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 64 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze ekonomiczne (Wyksztalcenie)