Stanislaw Skladowski

Imię i nazwisko: Stanislaw Skladowski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Stanislaw Skladowski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Okreg wyborczy: 48 Piotrkow Trybunalski

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 48 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)