Stanislaw Wlodarczyk

Imię i nazwisko: Stanislaw Wlodarczyk
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Stanislaw Wlodarczyk - V kadencja 1969 - 1972
- Stanislaw Wlodarczyk - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Okreg wyborczy: 31 Koszalin

Wyksztalcenie: wyzsze lesnicze

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 31 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze lesnicze (Wyksztalcenie)