Stanislaw Wronski

Imię i nazwisko: Stanislaw Wronski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Stanislaw Wronski - V kadencja 1969 - 1972
- Stanislaw Wronski - VI kadencja 1972 - 1976
- Stanislaw Wronski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 70 Zamosc

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 70 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)